INSTRUKCJA wykonania PDFa z CorelDraw

1. Przygotuj pracę
2. Ustaw pracę na dolnej krawędzi strony (pozycja ta będzie odległością do krawędzi płyty) jak na przykładzie poniżej
3. Wybierz z Menu-Plik PUBLIKUJ JAKO PDF
4. Zapisz plik PDF używając ustawień podanych na stronach następnych.
5. Ustawienia te można sobie zapisac i kolejnym razem wybierac z Styl PDF

DALEJ